กิจกรรมการปฏิบัติธรรม
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------
ครั้งที่ ๑
ก่อนเข้าพรรษา

เริ่มวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ รวม ๙ คืน ๑๐ วัน
ครั้งที่ ๒
ในฤดูกาลเข้าพรรษา

เริ่มวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
รวม ๗๓ คืน ๗๔ วัน
ครั้งที่ ๓
หลังสอบนักธรรมสนามหลวงเสร็จ ๕ วัน

คณะศิษยานุศิษย์ออกเผยแผ่ตามสถานที่ต่างๆ
มีหลายสถานที่ รวมประมาณปีละ ๗๐ ที่
แต่ละสถานที่ รวม ๙ คืน ๑๐ วัน
สิ้นสุดโครงการประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
วันคล้ายวันเกิด
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร

ตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
วันถวายน้ำสรง
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร

ตรงกับวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี
ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งโรงทาน


สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาอวาส โทร.๐๘๖ – ๒๒๒๒๕๒๗